fullwidthhotel

1. majiteľ si miesto v hoteli overí telefonicky prípadne mailom a VŽDY potvrdí mailom / sms svoju rezerváciu, pričom uvedie:

  • meno psa
  • rasu psa
  • dátum a hodinu príchodu a odchodu
  • špecifické vlastnosti a požiadavky psa
  • telefonický kontakt a meno majitela
  • číslo čipu ak ho psík má.

2. psík musí byť zaočkovaný povinnými vakcínami - majiteľ túto skutočnosť preukáže pri odovzdaní psíka do hotela poskytnutím očkovacieho preukazu psíka k nahliadnutiu.

3. v prípade psíkov s konfliktnou resp. agresívnou povahou, je majiteľ povinný o tejto skutočnosti hotel informovať, následne bude psík spadať pod individuálny hotelový režim (bezkontaktný režim s inými psami)

4. hotel pre psov nenesie zodpovednosť za prípadné chrípkové ochorenie psíka (ako je kotercový kašel ), za torziu (prevrátenie) žalúdka a za komplikácie ochorení, na ktoré psík trpel už pred nástupom do hotelu.

5. odporúčame, aby majitelia svojim psíkom doniesli do hotela stravu, na ktorú je zvyknutý. Okrem toho je vhodné priniesť : obojok, vlastný pelech na spanie, vlastné hračky a pod. aby sa psík cítil ako doma.

6. platba za starostlivosť o psíka sa uskutoční VŽDY pri odovzdaní psíka do hotela a majiteľ psíka umožní  správcovi hotela nahliadnuť do občianskeho preukazu a opísať si jeho kontaktné údaje - meno a adresu.

7. odovzdanie a vyzdvihnutie psíka z hotela je možné vo vopred dohodnutú dennú hodinu medzi 7:00 -21:00.

8. Najneskôr v momente odovzdania psíka do hotela majiteľ odovzdá vyplnený registračný dotazník so základnými údajmi o psíkovi. - formulár pdf Dotazník je možné poslať aj emailom za účelom rezervácie miesta v hoteli.

 

Prijímanie a odovzdávanie psa

Postup krokov

1. objednávka služieb starostlivosti o Vášho psíka,  vyžaduje zaslanie záujmu o rezerváciu miesta mailom resp.sms, so zaslaním údajov vyžadovaných v rezervačnom formulári.

2. dostanete potvrdenie rezervácie

3. deň pred nástupom si dohodnete čas kedy prídete psíka odovzdať.

4. Prijímanie psa - bezkontaktné prijímanie psov využívajú naši pravidelní zákaznici už dávnejšie, teraz túto možnosť ponúkame všetkým. V momente príchodu bude všetko prebiehať automatizovane bez kontaktu s ľudmi, budete riadený telefonicky. Pre ulahčenie orientácie a predstavy ako automatizovaný proces prijímania prebieha kliknite si na túto mapku areálu

5. deň pred ukončením pobytu psíka u nás si dohodnete čas kedy si prídete psíka zobrať. Cena za služby musí byť pred prevzatím psíka uhradená, za uhradenú sa považuje dňom pripísania na náš bankový účet.

6. Odovzdávanie psa - automatizovaný proces je identický s prijímaním psa. Nezabudnite si z vašej skrinky zobrať zvyšné krmivo, prípadne lieky a iné veci, ktoré ste doniesli.

Kontakt

Ing. Marek Kršák

Železničná 56, Senec

mobil: 0905 973 198

Pošlite žiadosť o rezerváciu mailom a pripojte k nemu vyplnený formulár

cvicak senec